فرم ثبت نام
یک فرم ثبت نام که برای یک آموزشگاه ساخته شده. که کاربران مشخصات خود را برای مسئولین آموزشگاه ارسال می کنند. و دارای یک قسمت مدیریت هم هست که مسئولین آموزشگاه می توانند در این قسمت ثبت نام را مدیریت کنند. قسمت هایی شامل حذف و ویرایش اطلاعات کاربران. این فرم عضویت با تکنولوژی ایجکس ساخته شده و اعتبارسنجی هم دارد. و قسمت های ستاره دار را حتما باید کاربر پر کند.

نکته : این اسکریپت با دستورات mysql نوشته شده بود چون کدهای mysql قدیمی شده بود این اسکریپت را حذف کردم.برچسب:فرم ثبت نام , فرم عضویت , اسکریپت فرم ثبت نام ,